Captura

El mercat d’habitatges a Catalunya s’incrementa al 2017

El mercat d’habitatges a Catalunya s’incrementa al 2017

Un indicador per conèixer l’estat del sector de la construcció i les seves perspectives és el nombre d’hipoteques. Tal com recull un reportatge publicat per l’Associació de Promotors de Catalunya

al suplement Habitatge i Futur de la Vanguardia del passat 25 de juliol, i segons dades del INE, el nombre d’hipoteques a Catalunya entre gener i abril s’ha incrementat fins a un 11,9% respecte al
2016. Aquest fort increment suposa una concessió de 12.723 préstecs i un capital prestat de 1.718.678 euros.

Altra dada molt destacable, de les recollides a la publicació, són les xifres facilitades pel Departament d’Habitatge de la Generalitat, que mostren una forta disminució en la producció

d’habitatges a Tarragona, Lleida i Girona. En relació als primers 4 mesos del 2016, Tarragona ha disminuït en un 58,9% els habitatges iniciats, Lleida un 27,8% i Girona un 17,2% .

Tot i així, el conjunt de Catalunya s’incrementa considerablement gràcies a l’empenta de la producció en la província de Barcelona, que torna a actuar com a principal motor d’activitat. D’aquesta

manera, la comparativa interanual de l’acumulat és de gairebé del 60% a Catalunya i del 93,1% el de la província de Barcelona, amb uns valors absoluts acumulats de 4.168 habitatges iniciats a la

comunitat catalana, dels quals el 89% corresponen a habitatges dins de la província de Barcelona (3.707 visats).

D’altra banda, respecte al la comparació interanual de nombre d’habitatges finalitzats, destaquen Tarragona i Barcelona per les seves xifres positives. Tarragona, augmenta en 309,4%, amb 615

habitatges finalitzats, mentre que Barcelona té un increment de 34,1%, amb 1.290 habitatges. Aquestes dues províncies fan que l’increment total de Catalunya sigui d’un 51,7%, amb 2.296 habitatges

finalitzats.

http://www.gremi-obres.org/mercat-dhabitatges-catalunya-sincrementa-2017/?utm_source=Subscriptors+dels+comunicats+del+Gremi&utm_campaign=f7df766c78-HABITATGE_20170802&utm_medium=email&utm_term=0_6da53b9cf4-f7df766c78-97326613&ct=t(HABITATGE_20170802)

Escribe un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *